www.mjjq.net > 蒹葭全诗怎么读?

蒹葭全诗怎么读?

jiān jiā 蒹 葭 《诗经·国风·秦风》 jiān jiā cāng cāng bái lù wéi shūang 蒹 葭 苍 苍 , 白 露 为 霜. sǔo wèi yī rén zài shuǐ yī fāng 所 谓 伊 人,在 水 一 方. sù huí cóng zhī dào zǔ qǐe cháng 溯 洄 从 之,道 阻 且 长; sù yóu cóng z...

全诗拼音如下: 蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。 jiān jiā cāng cāng ,bái lù wéi shuāng 。suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ yī fāng 。 溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。 sù huí cóng zhī ,dào zǔ qiě zhǎng 。sù yóu cóng z...

jiān jiā cāng cāng ,bái lù wéi shuāng 。suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ yī fāng 。 sù huí cóng zhī ,dào zǔ qiě zhǎng 。sù yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng yāng 。 jiān jiā qī qī ,bái lù wèi xī 。suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ zhī méi...

蒹葭(jiān jiā)苍苍 白露霜 所谓伊水 溯(sù )洄(huí)道阻且;溯游宛 水央 蒹葭萋萋(qī)白露未晞(xī) 所谓伊水湄(méi) 溯洄 道阻且跻(jī);溯游宛水坻( chí) 蒹葭采采白露未已 所谓伊 水涘(sì) 溯洄道阻且右;溯游 宛水沚(zhǐ)

《蒹葭》全诗读音: jiān jiā cāng cāng ,bái lù wéi shuāng 。suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ yī fāng 。sù huí cóng zhī ,dào zǔ qiě zhǎng 。sù yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng yāng 。jiān jiā qī qī ,bái lù wèi xī 。suǒ wèi yī rén ...

全文读音: jiān jiā蒹 葭jiān jiā cāng cāng bái lù wéi shūang蒹 葭 苍 苍 ,白 露 为 霜.sǔo wèi yī rén zài shuǐ yī fāng所 谓 伊 人,在 水 一 方.sù huí cóng zhī dào zǔ qǐe cháng溯 洄 从 之,道 阻 且 长;sù yóu cóng zhī wǎn zài shuǐ z...

蒹葭(jiān jiā)苍苍,白露为(wéi)霜.所谓伊人,在水一方. 溯(sù)洄(huí)从之,道阻且长.溯游从之,宛在水中央. 蒹葭凄凄,白露未晞(xī).所谓伊人,在水之湄(méi). 溯洄从之,道阻且跻(jī).溯游从之,宛在水中坻(chí,水中的小块陆地). 蒹葭采...

1《关雎》写了一个男子对一个女子的思念、追求过程,表达他求之不得的痛苦和求而得之的喜悦之情。 《蒹葭》是一篇美丽的情歌,追求意中人而不可得,表现了诗人希望见到意中人的深切感情。 2《关雎》这首诗主要运用了“兴”的艺术手法。如本诗开头“...

蒹葭(jiān jiā)苍苍,白露为霜。 所谓伊人,在水一方。 溯(sù)洄(huí)从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。 蒹葭萋萋,白露未晞。 所谓伊人,在水之湄(meí)。 溯洄从之,道阻且跻(jī)。溯游从之,宛在水中坻(chí)。 蒹葭采采,白...

原文 关 雎 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉。辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右毛之。窈窕淑女。钟鼓乐之。 [译文 ] 雎...

网站地图

All rights reserved Powered by www.mjjq.net

copyright ©right 2010-2021。
www.mjjq.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com