www.mjjq.net > 蒹葭苍苍,白露为霜.所谓伊人,在水一方.这是出...

蒹葭苍苍,白露为霜.所谓伊人,在水一方.这是出...

蒹葭《诗经·国风·秦风》 蒹葭(jiān jiā)苍苍,白露为霜。 所谓伊人,在水一方。 溯(sù)洄(huí)从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。 蒹葭凄凄(qī),白露未晞(xī)。 所谓伊人,在水之湄(méi)。 溯洄从之,道阻且跻(jī);溯游从之...

河边芦苇青苍苍,秋深露水结成霜。 意中之人在何处?就在河水那一方。 《蒹葭》先秦:佚名 蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。 蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻...

意思是:芦苇茂密水边长,深秋白露结成霜。我心思念的那人,就在河水那一方。 出自:《诗经 · 蒹葭》 原文: 蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。 溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。 蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。 ...

蒹葭苍苍,白露为霜,所谓伊人,在水一方这句话的意思是:芦苇茂密水边长,深秋白露结成霜。我心思念的那人,就在河水那一方。这句话出自:《诗经 · 蒹葭》。 该诗的原文是: 蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。 溯洄从之,道阻且长。溯...

蒹葭苍苍,白露为霜。 所谓伊人,在水一方。 溯洄从之,道阻且长; 溯游从之,宛在水中央。 蒹葭萋萋,白露未晞。 所谓伊人,在水之湄。 溯洄从之,道阻且跻; 溯游从之,宛在水中坻。 蒹葭采采,白露未已, 所谓伊人,在水之涘。 溯洄从之,道...

蒹葭苍苍,白露为霜.所谓伊人,在水一方.溯洄从之,道阻且长.溯游从之,宛在水中央. 蒹葭凄凄,白露未晞.所谓伊人,在水之湄.溯洄从之,道阻且跻.溯游从之,宛在水中坻. 蒹葭采采,白露未已.所谓伊人,在水之涘.溯洄从之,道阻且右.溯游从之,宛在水中沚. 【...

后四句解释: 河边芦苇密又繁,清晨露水未曾干。 意中之人在何处?就在河岸那一边。 逆着流水去找她,道路险阻攀登难。 顺着流水去找她,仿佛就在水中滩。 原文: 诗经·蒹葭 蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。 溯洄从之,道阻且长。溯游...

意思是: 芦苇密密又苍苍,晶莹露水结成霜。我心中那好人儿,伫立在那河岸旁。 全篇译文: 芦苇密密又苍苍,晶莹露水结成霜。我心中那好人儿,伫立在那河岸旁。逆流而上去找她,道路险阻又太长。顺流而下去寻她,仿佛就在水中央。 芦苇茂盛密又...

《诗经·秦风·蒹葭》 先秦时期,从民间收集而来 蒹葭苍苍,白露为霜.所谓伊人,在水一方.溯洄从之,道阻且长.溯游从之,宛在水中央. 蒹葭凄凄,白露未晞.所谓伊人,在水之湄.溯洄从之,道阻且跻.溯游从之,宛在水中坻. 蒹葭采采,白露未已.所谓伊人,在水之...

" 蒹葭苍苍,白露为霜; 所谓伊人,在水一方." " The young shoots of reeds are grey, The white dew looks like frost; The lady who is so-called that person, Is at another side of the river." 【公益慈善翻译团】真诚为你解答!

网站地图

All rights reserved Powered by www.mjjq.net

copyright ©right 2010-2021。
www.mjjq.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com