www.mjjq.net > 溯洄

溯洄

jiān jiā 蒹 葭 《诗经·国风·秦风》 jiān jiā cāng cāng bái lù wéi shūang 蒹 葭 苍 苍 , 白 露 为 霜. sǔo wèi yī rén ...

溯洄:逆流而上溯游:顺流而下涘:那边 蒹葭 先秦:佚名 蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。蒹葭采采...

逆着流水去找她,道路险阻又太长。 全诗: 国风·秦风·蒹葭 蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。 溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。 蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。 溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。 蒹葭...

译文 蒹葭河畔芦苇碧色苍苍,深秋白露凝结成霜。我那日思夜想的人,就在河水对岸一方。 逆流而上去追寻她,道路险阻而又漫长。顺流而下寻寻觅觅,仿佛就在水的中央。 河畔芦苇一片茂盛,清晨露水尚未晒干。我那魂牵梦绕的人,就在河水对岸一边。 逆流...

逆着河流的道路往上游走. 溯:逆着水流的方向走:~流而上。 洄:从水回,回亦声。本义:逆流而上 溯:形声。从水,朔( sù)声。本义:端直地逆流而上 形声字,你可以想一下,划船向逆水方向会发出簌簌的声音。 这是汉语造字的演变过程,所以溯是逆流...

蒹葭《诗经·国风·秦风》 蒹葭(jiān jiā)苍苍,白露为霜。 所谓伊人,在水一方。 溯(sù)洄(huí)从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。 蒹葭...

“溯洄从之”里的“溯”的意思是: 逆着水流的方向走。 【读音】:sù 【出自】:《国风·秦风·蒹葭》 【原文】: 蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。 溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。 蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。 ...

河畔芦苇苍苍碧色,那时白露凝结成霜. 我那日思夜想的人啊,她就在河水对岸一方. 逆流而上去追寻她,那道路却是险阻而又漫长. 这是后面的句子翻译: 顺流而下寻寻觅觅,她仿佛就在水的中央. 河畔芦苇茂盛一片,清晨露水尚未晒干. 我那魂牵梦绕的人啊,...

1,这句话的意思是河边大片的芦苇青苍苍,秋深了清晨的露水变成霜。我所怀念的心上人埃就站在对岸河边上。逆流而上去追寻她(他),追随她(他)的道路险阻又漫长。 2,这句诗出自先秦佚名《国风·秦风·蒹葭》,全诗原文如下: 蒹葭苍苍,白露为...

蒹(jiān)葭(jiā)苍苍(cāngcāng),白露(báilù)为(wéi)霜(shuāng).所谓(suǒwèi)伊人(yīrén),在(zài)水(shuǐ)一方(yīfāng).溯(sù)洄...

网站地图

All rights reserved Powered by www.mjjq.net

copyright ©right 2010-2021。
www.mjjq.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com