www.mjjq.net > 谁知道蒹葭这首诗怎么念?注上拼音好吗?谢谢

谁知道蒹葭这首诗怎么念?注上拼音好吗?谢谢

蒹(jiān)葭(jiā)苍苍(cāngcāng),白露(báilù)为(wéi)霜(shuāng).所谓(suǒwèi)伊人(yīrén),在(zài)水(shuǐ)一方(yīfāng).溯(sù)洄(huí)从(cóng)之(zhī),道(dào)阻(zǔ)且(qiě)长(cháng).溯(sù)游(you)从(cóng)之(zhī),宛在水(wǎnzàishuǐ)中央(zhōng...

蒹葭(jiān)(jiā) 蒹葭苍苍, 白露为霜。 所谓伊人, 在水一方。 溯(sù)洄(huí)从之, 道阻且长。 溯游从之, 宛在水中央。 蒹葭萋萋(qī),白露未晞(xī)。 所谓伊人, 在水之湄(méi)。 溯洄从之, 道阻且跻(jī)。 溯游从之, 宛在...

白露未已拼音这样读: 拼音如下: 白(bái)露(lù)未(wèi)已(yǐ) 拼音,是拼读音节的过程,就是按照普通话音节的构成规律 把声母、介母、韵母急速连续拼合并加上声调而成为一个音节。

《蒹葭》全诗读音: jiān jiā cāng cāng ,bái lù wéi shuāng 。suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ yī fāng 。sù huí cóng zhī ,dào zǔ qiě zhǎng 。sù yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng yāng 。jiān jiā qī qī ,bái lù wèi xī 。suǒ wèi yī rén ...

《蒹葭》全诗注音如下: 蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。 (jiān jiā cāng cāng ,bái lù wéi shuāng 。suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ yī fāng 。) 溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。 (sù huí cóng zhī ,dào zǔ qiě cháng ...

蒹葭(jiān jiā)苍苍,白露为霜。 所谓伊人,在水一方。 溯(sù)洄(huí)从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。 蒹葭萋萋(qī),白露未晞(xī)。 所谓伊人,在水之湄(méi)。 溯洄从之,道阻且跻(jī);溯游从之,宛在水中坻(chí)。 ...

全诗拼音如下: 蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。 jiān jiā cāng cāng ,bái lù wéi shuāng 。suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ yī fāng 。 溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。 sù huí cóng zhī ,dào zǔ qiě zhǎng 。sù yóu cóng z...

jiān jiā cāng cāng ,bái lù wéi shuāng 。suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ yī fāng 。 sù huí cóng zhī ,dào zǔ qiě zhǎng 。sù yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng yāng 。 jiān jiā qī qī ,bái lù wèi xī 。suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ zhī méi...

全文读音: jiān jiā蒹 葭jiān jiā cāng cāng bái lù wéi shūang蒹 葭 苍 苍 ,白 露 为 霜.sǔo wèi yī rén zài shuǐ yī fāng所 谓 伊 人,在 水 一 方.sù huí cóng zhī dào zǔ qǐe cháng溯 洄 从 之,道 阻 且 长;sù yóu cóng zhī wǎn zài shuǐ z...

蒹葭 [ jiān jiā ] 生词本 基本释义 详细释义 [ jiān jiā ] 1.蒹和葭都是价值低贱的水草,因喻微贱。亦常用作谦词。 2.《诗·秦风·蒹葭》:“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”本指在水边怀念故人,后以“蒹葭”泛指思念异地友人。

网站地图

All rights reserved Powered by www.mjjq.net

copyright ©right 2010-2021。
www.mjjq.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com