www.mjjq.net > 谁知道蒹葭这首诗怎么念?注上拼音好吗?谢谢

谁知道蒹葭这首诗怎么念?注上拼音好吗?谢谢

蒹(jiān)葭(jiā)苍苍(cāngcāng),白露(báilù)为(wéi)霜(shuāng).所谓(suǒwèi)伊人(yīrén),在(zài)水(shuǐ)一方(yīfāng).溯(sù)洄(huí)从(cóng)之(zhī),道(dào)阻(zǔ)且(qiě)长(cháng).溯(sù)游(you)从(cóng)之(zhī),宛在水(wǎnzàishuǐ)中央(zhōng...

蒹葭(1) 蒹葭苍苍, 白露为霜。 所谓伊人, 在水一方。 溯洄(2)从之, 道阻且长。 溯(3)游从之, 宛在水中央。 蒹葭萋萋(4),白露未晞(5)。 所谓伊人, 在水之湄(6)。 溯洄从之, 道阻且跻(7)。 溯游从之, 宛在水中坻(8) 蒹葭...

蒹葭(jiān jiā)苍苍白露霜 所谓伊水 溯(sù)洄(huí)道阻且;溯游宛水央 蒹葭萋萋(qī)白露未晞(xī)所谓伊水湄(méi) 溯洄道阻且跻(jī);溯游宛水坻(chí) 蒹葭采采白露未已 所谓伊水涘(sì) 溯洄道阻且右;溯游宛水沚(zhǐ) 1、蒹葭采采,白露未已(yǐ)...

蒹葭 [ jiān jiā ] 生词本 基本释义 详细释义 [ jiān jiā ] 1.蒹和葭都是价值低贱的水草,因喻微贱。亦常用作谦词。 2.《诗·秦风·蒹葭》:“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”本指在水边怀念故人,后以“蒹葭”泛指思念异地友人。

《蒹葭》全诗注音如下: 蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。 (jiān jiā cāng cāng ,bái lù wéi shuāng 。suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ yī fāng 。) 溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。 (sù huí cóng zhī ,dào zǔ qiě cháng ...

蒹葭(jiān jiā)苍苍,白露为(wéi)霜.所谓伊人,在水一方. 溯(sù)洄(huí)从之,道阻且长.溯游从之,宛在水中央. 蒹葭凄凄,白露未晞(xī).所谓伊人,在水之湄(méi). 溯洄从之,道阻且跻(jī).溯游从之,宛在水中坻(chí,水中的小块陆地). 蒹葭采...

《蒹葭》全诗读音: jiān jiā cāng cāng ,bái lù wéi shuāng 。suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ yī fāng 。sù huí cóng zhī ,dào zǔ qiě zhǎng 。sù yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng yāng 。jiān jiā qī qī ,bái lù wèi xī 。suǒ wèi yī rén ...

全诗拼音如下: 蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。 jiān jiā cāng cāng ,bái lù wéi shuāng 。suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ yī fāng 。 溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。 sù huí cóng zhī ,dào zǔ qiě zhǎng 。sù yóu cóng z...

jiān jiā cāng cāng ,bái lù wéi shuāng 。suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ yī fāng 。 sù huí cóng zhī ,dào zǔ qiě zhǎng 。sù yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng yāng 。 jiān jiā qī qī ,bái lù wèi xī 。suǒ wèi yī rén ,zài shuǐ zhī méi...

全文读音: jiān jiā蒹 葭jiān jiā cāng cāng bái lù wéi shūang蒹 葭 苍 苍 ,白 露 为 霜.sǔo wèi yī rén zài shuǐ yī fāng所 谓 伊 人,在 水 一 方.sù huí cóng zhī dào zǔ qǐe cháng溯 洄 从 之,道 阻 且 长;sù yóu cóng zhī wǎn zài shuǐ z...

网站地图

All rights reserved Powered by www.mjjq.net

copyright ©right 2010-2021。
www.mjjq.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com